Archiwum

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Tel. (12) 662-61-27
Fax.(12) 637-22-43
e-mail: archiwum@up.krakow.pl

Poniedziałek – Środa – Piątek: od 10.00 do 13.00


UWAGA! Ze względu na rozproszone magazyny nie gwarantujemy udostępnienia materiałów i zwrotu dokumentów własnych w tym samym dniu. Zachęcamy interesantów do wcześniejszego ich zamówienia telefonicznie, e-mailem lub awizowania swej wizyty w Archiwum UP.

UWAGA! Dokumenty własne zwracane są właścicielom zgłaszającym się osobiście. W szczególnych sytuacjach mogą być wysłane listem poleconym lub wydane pełnomocnikowi. W obu przypadkach obowiązuje pisemne zamówienie lub imienne upoważnienie zawierające notarialne uwierzytelnienie własnoręcznego podpisu właściciela dokumentów. Pism i upoważnień wystawionych wadliwie (czyli bez daty, adresu właściciela, Peselu pełnomocnika oraz pieczęci notariusza uwierzytelniającej podpis byłego studenta) Archiwum nie respektuje.

Wszystkie prawa zastrzezone dla Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ©
Dumnie wspierane przez WordPressa